Συμβατά & Γνήσια Αναλώσιμα

Όλα τα συμβατά Αναλώσιμα 

• Εχουν 100% εγγυημένη απόδοση

• Είναι εργοστασιακά κατασκευασμένα

• Εχουν κατοχυρωμένες πατέντες

• Λειτουργούν ως καινούργια (στάθμη,τοποθέτηση,ταινίες ασφαλείας) χωρίς να απαιτούν καμία ενέργεια απο το τελικό χρήστη

• Δεν απαιτείται επιστροφή άδειων δοχείων

• Εχουν πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001,STMC,ROHS,REACH)